Tulajdonos:

thumb1

Vörösné Vida Tünde
Tel.: 06-30-914-8253
(minden információ ezen a számon kapható)
tanító- és óvópedagógus

Óvodavezető:

Kovácsné Fehér Ildikó
óvodavezető, óvópedagógus, báb- és drámajáték, környezeti kultúrára való nevelés a környezetvédelem jegyében, népi fazekas és játszóház vezető

Óvónők:

Kovács Eszter
óvónő

Scherzinger Mária
német szakos nyelvtanár
Waldorf pedagógiai szak, Montessori pedagógiai szak

 

 

Dajkák:

Varró Vivien
dajka

Óraadó pedagógusok:

Pádár Éva
hitoktató, Lelkigyakorlatos Ház vezető

Magyaryné Haász Annamária
logopédus tanár-terapeuta szakvizsgázott pedagógus
I. Az óvodában elérhető logopédiai szűrések, vizsgálatok:

 • tanácsadás
 • artikulációs szűrés
 • 5 éves kort betöltött gyermekek nyelvi fejlettségi szintjének vizsgálata
 • egyéb logopédiai vizsgálatok, /szükség esetén konzultáció gyógypedagógus,
  pszichológus, mozgásterapeuta stb. kollégákkal/

thumb3

II. Az óvodában elérhető logopédiai terápiák:

 • pösze terápia /hibásan képzett vagy hiányzó beszédhangok javítása/
 • megkésett beszédfejlődés terápiája
 • beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
 • grafomotorium fejlesztése /pl.: írástanulás problémáinak megelőzésére/
 • diszlexia prevenció /hogy az írás, olvasás, számolás ne legyen kudarc az iskolában/
 • diszfónia /kóros rekedtség/ terápiája
 • BESZÉDFOGYATÉKOS /SNI/ gyermekek intenzív logopédiai terápiája
  megfelelő szerződés esetén!

A logopédiai terápiák elsősorban az óvodában vehetők igénybe, egyéni ill. kiscsoportos formában. Súlyosabb esetekben rendelői háttér biztosított!